Y-PEER Moldova angajează asistent de proiect pe componenta de prevenire a accidentării tinerilor la trafic și educația tinerilor privind siguranța rutieră

Y-PEER Moldova angajează asistent de proiect pe componenta de prevenire a accidentării tinerilor la trafic și educația tinerilor privind siguranța rutieră

Y-PEER Moldova, AO Rețeaua de Tineri Educatori ”DE LA EGAL LA EGAL” este o rețea de tineri educatori, care organizează activități de informare, educare și comunicare pentru tineri. Scopul educatorilor de la egal la egal este de a dezvolta tinerilor cunoștințe, atitudini și deprinderi utile de viață pentru a-și proteja sănătatea cu toată responsabilitatea. Y-PEER activează în 15 localități ale țării cu tinerii și pentru tinerii de vârsta 13-24 ani. Mai multe informații despre rețea le găsiți pe http: ww.ypeer.md și pagina de facebook Y-PEER Moldova.

Proiectul în educația rutieră este parte componentă a proiectului moldo-elveţian „Regionalizarea Serviciilor Pediatrice de Urgență şi Terapie Intensivă din Republica Moldova” (REPEMOL), implementat în parteneriat cu Rețeaua de Tineri Educatori “DE LA EGAL LA EGAL” și cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Asistentul de proiect va oferi suport și asistență tehnică, organizatorică și logistică la planificarea, managementul și implementarea activităților proiectului, care se vor realiza împreună și sub ghidarea coordonatorului de proiect. Poziția include, atât lucru în oficiu, cât și deplasări în teritoriu, cu program flexibil. Durata contractului este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Responsabilități de bază: 

• Asigură suport administrativ și logistic necesar pentru desfășurarea activităților din cadrul proiectului, precum:
– Instruiri în educația rutieră, prevenirea accidentării involuntare a tinerilor și promovarea unui comportament responsabil față de propria sănătate;
– Instruiri în domeniul mobilizării comunitare pentru soluționarea problemelor la trafic, care pun sănătatea tinerilor în pericol;
– Activități de informare, comunicare și educare de la egal la egal pe aspecte de educație rutieră și adoptarea atitudinilor responsabile privind propria sănătate;
– Vizite de monitorizare, ședințe de planificare și coordonare a activităților cu liderii rețelei.

• Pregătește materiale necesare pentru derularea a 2 campanii de informare, coordonează lucrul cu echipele locale pentru a desfășura activități de comunicare în rândul tinerilor;

• Contactează periodic membrii, liderii, trainerii din rețea, oferă informație și suport necesar echipelor de educatori, inclusiv transmite materialele de lucru necesare;

• Colectează listele de participare, confirmările, listele de rambursare a banilor de transport, de distribuire a materialelor în regiuni și altele.

• Pregătește rapoarte narative de la instruiri și procese verbale de la ședințele de lucru.

• Asigură suport logistic necesar, la solicitarea coordonatorului de proiect și îndeplinește alte responsabilități specifice postului.

Cerințe față de candidați:

• Studii de profil în științe sociale sau alte domenii afiliate, inclusiv student la ciclul de învățământ universitar;
• Experiență de minim un an în asigurarea asistenței necesare la planificarea, managementul și implementarea proiectelor sau activităților pentru tineri;
• Abilități de lucru în echipă și lucru cu tinerii;
• Abilități de comunicare și vorbire în public;
• Cunoașterea programelor Microsoft Office și competențe de lucru la calculator;
• Cunoașterea limbii române scris și vorbit, cunoașterea limbii engleze nivel intermediar.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul şi o scrisoare de motivare (titlul documentelor conform modelului: Nume_Prenume_CV, Nume_Prenume_SM) la adresa de e-mail ypeer@ypeer.md cu subiectul “Asistent de proiect”, pînă la 14 iunie 2016, ora 17.00. Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.

Pentru informații suplimentare, contactați Liuba Chirilov, Director Executiv Y-PEER Moldova, tel: 062111905, e-mail: liuba.chirilov@gmail.com.