Y-PEER Moldova angajează asistent pe logistică

Y-PEER Moldova angajează asistent pe logistică

Y-PEER Moldova, AO Rețeaua de Tineri Educatori ”DE LA EGAL LA EGAL” este o rețea de tineri educatori, care organizează activități de informare, educare și comunicare pentru tineri. Scopul educatorilor de la egal la egal este de a dezvolta tinerilor cunoștințe, atitudini și deprinderi utile de viață pentru a-și proteja sănătatea cu toată responsabilitatea. Y-PEER activează în 15 localități ale țării cu tinerii și pentru tinerii de vârsta 13-24 ani. Mai multe informații despre rețea le găsiți pe http: www.ypeer.md și pagina de facebook Y-PEER Moldova.

Asistentul pe logistică va fi responsabil să asigure asistență administrativă în implementarea și managementul proiectului, sub supravegherea managerului de proiect. Asistentul pe logistică va asigura suport administrativ și de secretariat, inclusiv evidența corespondenței, planificarea și organizarea instruirilor, activităților și vizitelor de monitorizare în teritoriu. Poziția include, atât lucru în oficiu, cât și călătorii prin țară, cu program flexibil. Durata contractului inițial este de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire.

Responsabilități de bază:
• Asigură suport administrativ și logistic necesar pentru implementarea activităților proiectului, inclusiv:
– 2 ședințe de coordonare și planificare a rețelei;
– 2 module de instruire în cadrul Școlii Trainerilor;
– Festivalul Național de Teatru Social;
– Evenimente de vizibilitate de nivel național;
– Instruiri în teritoriu pentru tineri cu vârsta între 14-21 de ani.
• Zilnic va fi implicat în evidența, prelucrarea și sortarea corespondenței, pregătirea materialelor informative și de lucru pentru grupul de traineri și lideri regionali; gestionarea agendei de lucru de la activități, programarea și suportul administrativ în organizarea activităților (pregătirea listelor de prezență, listelor pentru rambursarea banilor de drum, confirmărilor, rapoartelor etc).
• Asigură asistență logistică în organizarea instruirilor, ședințelor de lucru a rețelei, vizitelor de monitorizare, sesiunilor de informare în școli și tabere de vară și alte activități.
• Asigură suport logistic necesar, la solicitarea coordonatorului de proiect și echipelor de educatori de la egal la egal.

Cerințe față de candidații eligibili:
• Studii medii de specialitate, inclusiv student la facultate;
• Experiență în lucrul administrativ;
• Cunoașterea limbii române scris și vorbit, cunoașterea limbii engleze este un avantaj;
• Capacitate de auto-organizare;
• Competențe de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate vor trimite CV-ul şi o scrisoare de motivare (titlul documentelor conform modelului: Nume_Prenume_CV, Nume_Prenume_SM) la adresa de e-mail ypeer@ypeer.md cu subiectul “Asistent logistică”, pînă la 14 iunie 2016, ora 17.00. Doar candidații selectați vor fi invitați la interviu.
Pentru informații suplimentare, contactați Liuba Chirilov, Director Executiv Y-PEER Moldova, tel: 062111905, e-mail: liuba.chirilov@gmail.com.